Social Media

Optimització web

Analítica web per empreses: nombre de visites al web, resoldre problemes d’usabilitat del web, posicionament als buscadors, Google Keywords, entre altres.

SEO (Search Engine Optimization)

Oferim posicionament web en els motors de cerca per tal d’aportar major valor i presència a l’empresa, producte o servei.

Posicionament a les xarxes socials (SMM)

Account Management: Crear i gestionar els comptes de les xarxes socials.

Account Promotion: Augmentar el nombre de seguidors i crear comunitat digital.

Product Promotion: Mostrar els productes i accions del client de forma creativa i atractiva.

Social Media: Gestió de la informació de xarxes socials: Linkedin, Facebook, Google+, Pinterest, Tumblr, Instagram i Twitter. Crear comunitat digital i comunicar tota acció relacionada amb el client.

Visual Content: Gestionar les xarxes socials amb continguts gràfics: fotografies, infografies i vídeos.

Projectes